Medlemsmöte på Täcka Udden

Ett mycket välbesökt medlemsmöte genomfördes dagen efter årets If Stockholm Open final. Marcus "Husky" Wallenberg hälsade över 140 medlemmar välkomna till den slottsliknande villan som punschfabrikören C F Cederlund lät uppföra 1866 och som även var "Huskys" farfars bostad fram till hans bortgång 1982.

Utöver mötets formella del, som rörde former för auktoriserade tränare, gjordes en uppskattad tillbakablick på årets If Stockholm Open av Thomas Enqvist och Per Hjertquist. Därefter presenterades våra två elitserielag med spelare, tränare och kaptener. Moderator för kvällen var idrottsjournalisten och tennisvännen Tommy Engstrand.

Mötet avslutades med att Gustaf Urban 10 år och Saga Urban 9 år från KLTK:s Juniorakademi överlämnade medlemmarnas 50-årsgåva till Marcus Wallenberg. Gåvan bestod av 150 000 kronor i en nystiftad fond som ska användas som en grundplåt för tillbyggnad av Kungl. Tennishallen den dagen våra annexbanor måste rivas. Efter att KLTK:s medlemmars present mottagits så överlämnade Marcus Wallenberg 10 000 aktier i Investor AB till fonden.

Lina Westberg, som spelat i KLTK sedan hon var 8 år, gjorde sig till tolk för många medlemmar med följande tack: ”På alla medlemmars vägnar och speciellt från oss yngre vill jag passa på att tacka för den fantastiska support som Du och Din familj alltid har visat KLTK, inte minst i samband med den omfattande renoveringen. Ett stort tack Marcus!”

Att döma av alla glada miner och trevliga samtal under kvällen var medlemsträffen mycket uppskattad. Vår egen ”paparazzi” Salim Khan har tagit ett antal bilder som finns att beskåda via denna länk

Protokollet från mötet publiceras på hemsidan så snart det är justerat.