Beläggningen av våra tennisbanor – på fortsatt bra nivå

KLTK:s unika tenniskoncept bygger på flexibilitet och tillgänglighet och att medlemmar ska kunna boka banor från kl. 7 på morgonen till sent på kvällen, året runt.

I beräkningen av önskad tillgänglighet tillämpas som riktmärke att varje medlem ska ha möjlighet att spela minst en singel och en dubbel per vecka. Många spelar förstås mycket mer än så, medan andra spelar mindre.

För att säkerställa att tillgängligheten till banor är tillräckligt stor mäter vi årligen beläggningen under de mest aktiva veckorna på året. Mätningen görs på ”prime time” vilket hos oss är kl 16.00-21.30 måndag till torsdag under februari och mars. Vi mäter då tillgängligheten vid tre mätpunkter; fem dagar innan speldag, tre dagar innan speldag samt utfall efter speldag.

Den senaste mätningen visar glädjande att beläggningen inte har ökat sedan förra året och att beläggningsgraden fortfarande ligger under önskat riktvärde. Fem dagar innan speldag fanns 54% bokningsbara banor (föregående år 54%), tre dagar innan speldag fanns 39% bokningsbara banor (37%), och på speldagen stod 9% av banorna obokade (8%).

Publicerat 2024-04-02