Bana 27 renoveras

I sommar renoverar vi bana 27, klubbens enda hardcourt utomhus.

Det är ett ganska omfattande arbete som beräknas vara klart lagom till skolstarten. Anledningen till tidsutsträckelsen är att det krävs långa ställtider mellan arbetets olika moment samt att projektschemat även måste ta höjd för eventuella regninga dagar.

När väl banan är spelbar blir den som ny.