Nyheter junior

Årets grussäsong invigd

Nu har vi öppnat grusbanorna på Kungl. Tennishallen. Coronapandemin gjorde att transporterna av grus från Europa blev kraftigt försenade, men nu är två banor igång.

Covid-19, uppdaterade råd

Svenska Tennisförbundet har uppdaterat råden till utövare i svenska tennisklubbar med anledning av coronapandemin.

Coronaviruset påverkar KLTK

Det har kommit nya direktiv från Folkhälsomyndigheten som påverkar verksamheten på KLTK. Vi uppmanar alla medlemmar och besökare att gå in på myndighetens hemsida och följa alla rekommendationer. Följande åtgärder har vidtagits:

Ny information om Coronavirus

Vi uppmanar våra medlemmar att löpande ta del av den information som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Camilla, välkommen till kansliet

Camilla Cordischi är ny klubbkoordinator på KLTK:s kansli där hon är kontakten mellan klubb och medlemmar.