Klubbfakta

Kungl. Lawn Tennis Klubben

Modern klubb

KLTK är en modern tennisklubb för elit-, tävlings- och motionsspelare i alla åldrar. Klubbens vision är att befästa och förstärka KLTK:s och Kungl. Tennishallens position som en trivsam och naturlig mötesplats för tennisspelare och deras familjer i Stockholm.

Utveckla sin egen tennis

KLTK erbjuder tennisspel och annan träning i sådan utsträckning och form att alla medlemmar kan utveckla sin tennis.

Juniorerna är framtiden

Klubben har en mycket omfattande och resultatorienterad ungdomsverksamhet. Totalt håller man igång 300 barn och ungdomar mellan 8 och 21 år i allt från ”tennisskola” till ”elitutbildning”. I samarbete med Stockholms Tennisförbund arrangeras dessutom ”tennislekis” för c:a 200 barn (4 till 7 år gamla) i Kungl. Tennishallen.

Juniorverksamheten är ett samarbete mellan KLTK och KLTK Junior- och Tävlingsförening.

Medlemsklubb

Sedan 2002 är KLTK en medlemsklubb i den meningen att alla som spelar tennis i Kungl. Tennishallen är medlemmar eller gäster till medlemmar. Den gamla strukturen med ett fåtal medlemmar och ett stort antal ”hyresgäster” av tennistider har övergivits.

Nästan 2 000 medlemmar

Klubben har idag nära 2 000 medlemmar och åldersstrukturen leder definitivt i bevis den välkända tesen om att tennis kan utövas under större delen av livet. Klubbens äldsta aktive medlem är 93 år och våra yngsta knattar i ”tennislekis” är 4 år.

Konungen och Borg

H.M. Konungen är Klubbens höge beskyddare och som hedersledamöter återfinns bland andra H.M. Drottning Silvia, Björn Borg och H.K.H. Prins Daniel.