Utbildning linjedomare

Linjedomarutbildning för KLTK:s medlemmar kommer ej att genomföras.