Träning inför Båstad

KLTK:s tävlingsjuniorer erbjuds träning inför stundande Båstadtennis den 29 maj - 9 juni.

Inbjudan med villkor och tider skickas ut till berörda spelare.