Träning inför Båstad

KLTK:s tävlingsjuniorer erbjuds träning inför stundande Båstadtennis.

Inbjudan med villkor och tider skickas ut till berörda spelare.