Terminsstart

Vårterminen för KLTK:s juniorverksamhet har flyttats till ett annat datum, med start 25 januari.