Terminen slutar

Den 20 maj är det sista dag för träning i den ordinarie juniorverksamheten.