Tävlingsresa JSM 14 -16, Göteborg

KLTK:s tränare närvarar som coacher och ledare i samband med JSM i Göteborg 9-18 april.

Våra spelare sköter själva anmälningsförfarandet och resa tur och retur Göteborg. Information om hotell och andra praktiska detaljer går ut till berörda spelare.