Tävlingsresa Båstad

KLTK:s tränare närvarar som coacher och ledare i samband med Corem Open i Båstad, 11 - 25 juni.