Sommarläger 2

Sommarläger 2 kommer ej att genomföras. Information om ett justerat träningsupplägg skickas ut separat.