Sommarläger 1

Sommarläger 1 kommer ej att genomföras. Information om ett justerat träningsupplägg skickas ut separat.