Provspel ”sista minuten”

Ett "sista minuten-provspel" genomförs för barn födda 2001 - 2008 fredagen den 21 september 2018 klockan 17:30 i Kungl. Tennishallen.

För barn födda 2001 – 2008 och som är intresserade av en plats i KLTK:s juniorverksamhet gäller följande:

Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå av samma kön.

Lediga platser i KLTK:s juniorverksamhet för HT 2018:

Plats 1: Pojke född 2001-2002, spelnivå tennisskola, 1 gång per vecka vardagar kl. 18.00-19.00.

Plats 2: Pojke född 2001-2002, spelnivå tennisskola, 1 gång per vecka vardagar kl. 18.00-19.00.

Plats 3: Pojke född 2001-2002, spelnivå tennisskola, 1 gång per vecka vardagar kl. 18.00-19.00.

Provspelet äger rum fredagen 21 september klockan 17.30 i Kungl. Tennishallen.

Vi vill framhålla att den som tilldelas platsen är inte den som har den högsta nivån utan det blir den elev som passar bäst in i den aktuella gruppen.

Anmälan är stängd.