Provspel höst

Vi arrangerar ett "sista minuten-provspel" för barn födda 2008 - 2014 fredagen den 15 september 2023 klockan 17:00 i Kungl. Tennishallen.

För barn födda 2008 – 2014 som är intresserade av en plats i KLTK:s juniorverksamhet gäller följande:

Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå och av samma kön.

Vi vill framhålla att den som tilldelas platsen inte är den som har den högsta nivån utan det blir den elev som passar bäst in i den aktuella gruppen.

Eventuella lediga platser annonseras här en vecka innan provspelstillfället. Anmälan till provspelet öppnas då.

För frågor kontakta kansliet på kansli@kltk.se eller 08-459 15 15.