Provspel höst

Vi arrangerar ett "sista minuten-provspel" för barn födda 2007 - 2013 fredagen den 16 september 2022 klockan 17:00 i Kungl. Tennishallen.

För barn födda 2007 – 2013 som är intresserade av en plats i KLTK:s juniorverksamhet gäller följande:

Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå och av samma kön.

Vi vill framhålla att den som tilldelas platsen inte är den som har den högsta nivån utan det blir den elev som passar bäst in i den aktuella gruppen.

Tyvärr har inga lediga platser uppstått till höstterminen 2022. Provspelet kommer därför inte att genomföras. 

För frågor kontakta kansliet på kansli@kltk.se eller 08-459 15 15.