Provspel höst

Vi arrangerar ett "sista minuten-provspel" för barn födda 2005 - 2012 fredagen den 18 september 2020 klockan 17:00 i Kungl. Tennishallen.

För barn födda 2005 – 2012 som är intresserade av en plats i KLTK:s juniorverksamhet gäller följande:

Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå och av samma kön.

Lediga platser i KLTK:s juniorverksamhet för HT 2020:

Plats 1: Flicka född 2010, spelnivå tennisskola till avancerad, erbjuds träning 1 gång per vecka vardagar.

Plats 2: Flicka född 2010, spelnivå tennisskola till avancerad, erbjuds träning 1 gång per vecka vardagar.

Plats 3: Flicka född 2010, spelnivå tennisskola till avancerad, erbjuds träning 1 gång per vecka vardagar.

Plats 4: Flicka född 2010, spelnivå tennisskola till avancerad, erbjuds träning 1 gång per vecka vardagar.

Plats 5: Pojke född 2009/2008, spelnivå tennisskola med baskunskaper, erbjuds träning 1 gång per vecka vardagar.

Plats 6: Pojke född 2009/2008, spelnivå tennisskola med baskunskaper, erbjuds träning 1 gång per vecka vardagar.

Plats 7: Flicka född 2007, spelnivå tennisskola med baskunskaper, erbjuds träning 1 gång per vecka vardagar.

Plats 8: Flicka född 2007, spelnivå tennisskola med baskunskaper, erbjuds träning 1 gång per vecka vardagar.

Om man vill aspirera på någon av de lediga platserna anmäler man sig till provspelet här nedan. Provspelet äger rum fredagen 18 september klockan 17.00 i Kungl. Tennishallen.

Sista anmälningsdag: onsdag 16 september, kl. 17.00. Anmälan är stängd.

Vi vill framhålla att den som tilldelas platsen inte är den som har den högsta nivån utan det blir den elev som passar bäst in i den aktuella gruppen.

För frågor kontakta kansliet på kansli@kltk.se eller 08-459 15 15.