Junior-SM Båstad

KLTK:s tränare närvarar som coacher och ledare i samband med JSM i Båstad (U14, U16 och U18).