Fredagsspelet v.50

Inställt på grund av för få deltagare.