Föreläsning för KLTK:s juniorer

Onsdagen den 27 april bjuds samtliga spelare i KLTK:s juniorverksamhet in till en föreläsning i temat Trygg Tennis.

Välkommen till en föreläsning i temat Trygg tennis där föredragshållare Jenny Edner kommer att föreläsa om hur vi kan bidra till att skapa en trygg miljö för alla spelare även utanför tennisbanan.

Jenny Edner är grundare till Your Performance AB och är utbildad idrottspsykologisk rådgivare och KBT terapeut. Hon har ett förflutet som tennisspelare på elitnivå och har de senaste åren anlitats av Tennis Stockholm och RF/SISU för att föreläsa i olika ämnen.

En inbjudan mejlas ut till samtliga juniorer med mer information om tid och plats.