Föräldramöte – KLTK:s juniorverksamhet

Alla föräldrar till barn i klubbens juniorverksamhet hälsas välkomna till detta viktiga möte där vi kommer presentera klubbens verksamhet samt lyssna till en intressant gästföreläsare. Mötet äger rum i PQ-salen torsdagen den 14 september 18.30 - ca. 20.00.

En inbjudan till mötet kommer att mejlas ut separat.