Föräldramöte – KLTK:s juniorverksamhet

Alla föräldrar till barn i klubbens juniorverksamhet hälsas välkomna till detta viktiga möte där vi kommer presentera klubbens verksamhet samt får lyssna på en intressant gästföreläsare. Mötet äger rum i PQ-salen torsdagen den 15 september 18.30 - ca. 20.00.