Föräldramöte avseende juniorverksamheten

Årets föräldramöte kommer att genomföras digitalt.