Föräldramöte avseende juniorverksamheten

Föräldrar till barn i juniorverksamhetens tävlingsgrupp hälsas välkomna till detta viktiga möte där vi kommer presentera klubbens verksamhet.

Berörda föräldrar har fått en inbjudan per mejl.