Årsmöte i KLTK

Välkommen till Kungl. Lawn Tennis Klubbens årsmöte måndagen den 2 maj 2022 i Kungl. Tennishallen. Årsmöteshandlingar hittar du på medlemmars inloggningssida två veckor före mötet.

Kallelse och förslag till dagordning utsändes den 1 april 2022.

Krav på medlemskap

Du behöver logga in för att kunna anmäla dig.