Årsmöte i KLTK 2021

Välkommen till Kungl. Lawn Tennis Klubbens årsmöte tisdagen den 18 maj via Microsoft Teams. Årsmöteshandlingar hittar du på medlemmars inloggningssida.

Kallelse och förslag till dagordning utsändes den 16 april 2021.

49st. anmälningar

 • Johan Eklöw
 • Christer Holm
 • Lotta Nilert
 • Ingrid Löfdahl Bentzer
 • Fadi Karabet
 • Per Jonsson
 • Jan Hedman
 • Torbjörn Jakobson
 • Eva Hjorth
 • Victor Millqvist
 • Magnus Yngen
 • Hampus Fahlgren
 • Tomas Nicolin
 • Alexander Blank
 • Jonas Lindström
 • Katrin Dahlström
 • Christian Jungefeldt
 • Mats Låftman
 • Ulf Hermelin
 • Hanse Ringström
 • Anders Garpered
 • Lars Svensson
 • Lina Westberg
 • Robert Hajduk
 • Anders Jonsson
 • Jonas Bergh
 • Helena Saxon
 • Mia Drakenberg
 • Pontus Ekman
 • Henrik Bergman
 • Per Swartling
 • Börje Vestberg
 • Ann Wachtmeister
 • Margareta Meldahl
 • Charlotte Holmstrand
 • Filip Hillenheim
 • Carl Urban
 • Catharina Bernstein
 • Gustaf Von Sivers
 • Peter Boo
 • Johan Brisinger
 • Henrik Werner
 • Ingela Marie Baltscheffsky
 • Ann-Christine Medhammar
 • Martin Edlund
 • Marc Nylander
 • Madis Üürike
 • Marcus Wallenberg
 • Hans Hedström