Årsmöte 2021 Tennisföreningen KJT

Välkommen till digitalt årsmöte i Tennisföreningen KJT (under namnändring till KLTK Junior- och Tävlingsförening) onsdagen den 21 april kl. 18.00.

Kallelse och förslag till dagordning utsändes den 29 mars 2021.

30st. anmälningar

 • Dag Bengtson
 • Niclas Bergelin
 • Per Jonsson
 • Lina Westberg
 • Micaela Barnekow
 • Roland Sigbladh
 • Marco Bartocci
 • Mats Fornstedt
 • Eugéne Teterin
 • Caroline Ridderstad
 • Hampus Fahlgren
 • Alexander Blank
 • Noel Hajduk
 • Katrin Dahlström
 • Jakob Tolleryd
 • Filippa Roth
 • Hans Hedström
 • Johan Eklöw
 • Carl Urban
 • Christina Myhrman
 • Per Ellingsen
 • Jacob Lindorff
 • Per Swartling
 • Ann Hafström
 • Margareta Meldahl
 • Mats Låftman
 • Torbjörn Jakobson
 • Anders Garpered
 • Johan Eklöw
 • Gustaf Von Sivers