Gustaf VI Adolf som bollare

Att Kung Gustaf V, vilken som kronprins introducerade tennissporten i Sverige år 1879, var en entusiastisk spelare under nära nog hela sin livstid vet alla. Men hans sons, Kung Gustaf VI Adolf, intresse för detta och andra bollspel är mera okänt.

Även tämligen initierade hade intrycket, att han i varje fall under sin kronprinstid höll tillbaka den officiella uppmärksamheten på sin tennis, om det nu var för att ej utåt trampa på Mr. G:s speciella område.

Möt här tennisspelaren och tennisskribenten Ingvar Garells personliga betraktelse av Gustaf VI Adolfs relation till tennissporten. Författaren var en av Sveriges och Kungl. Lawn Tennis Klubbens ledande spelare under 1920- och 1930-talet. Han medverkade också under många år bland annat i Dagens Nyheter som tennisskribent.