Historik Gregory Cup 1947 – 2018

År

Spelplats

Vinnare

1947LondonAll England Lawn Tennis Club
1948KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
1949StockholmKungl. Lawn Tennis Klubben
1950LondonAll England Lawn Tennis Club
1951KöpenhamnKungl. Lawn Tennis Klubben
1952StockholmKungl. Lawn Tennis Klubben
1953LondonAll England Lawn Tennis Club
1954OsloKungl. Lawn Tennis Klubben
1955KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
1956StockholmAll England Lawn Tennis Club
1957LondonKungl. Lawn Tennis Klubben
1958OsloKungl. Lawn Tennis Klubben
1959KöpenhamnHellerup Idræts Klub
1960StockholmAll England Lawn Tennis Club
1961LondonAll England Lawn Tennis Club
1962OsloAll England Lawn Tennis Club
1963KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
1964StockholmAll England Lawn Tennis Club
1965LondonAll England Lawn Tennis Club
1966KöpenhamnKungl. Lawn Tennis Klubben
1967StockholmKungl. Lawn Tennis Klubben
1968LondonKungl. Lawn Tennis Klubben
1969KöpenhamnKungl. Lawn Tennis Klubben
1970StockholmKungl. Lawn Tennis Klubben
1971LondonAll England Lawn Tennis Club
1972KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
1973StockholmAll England Lawn Tennis Club
1974LondonKungl. Lawn Tennis Klubben
1975KöpenhamnHellerup Idræts Klub
1976StockholmKungl. Lawn Tennis Klubben
1977LondonKungl. Lawn Tennis Klubben
1978KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
1979StockholmKungl. Lawn Tennis Klubben
1980LondonHellerup Idræts Klub
1981KöpenhamnKungl. Lawn Tennis Klubben
1982StockholmAll England Lawn Tennis Club
1983LondonAll England Lawn Tennis Club
1984KöpenhamnHellerup Idræts Klub
1985StockholmHellerup Idræts Klub
1986LondonAll England Lawn Tennis Club
1987KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
1988StockholmAll England Lawn Tennis Club
1989LondonAll England Lawn Tennis Club
1990KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
1991StockholmAll England Lawn Tennis Club
1992LondonKungl. Lawn Tennis Klubben
1993KöpenhamnHellerup Idræts Klub
1994StockholmHellerup Idræts Klub
1995LondonHellerup Idræts Klub
1996LondonHellerup Idræts Klub
1997KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
1998StockholmAll England Lawn Tennis Club
1999LondonKungl. Lawn Tennis Klubben
2000KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
2001StockholmKungl. Lawn Tennis Klubben
2002LondonAll England Lawn Tennis Club
2003KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
2004StockholmAll England Lawn Tennis Club
2005LondonAll England Lawn Tennis Club
2006LondonAll England Lawn Tennis Club
2007KöpenhamnHellerup Idræts Klub
2008StockholmAll England Lawn Tennis Club
2009KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
2010LondonAll England Lawn Tennis Club
2011StockholmAll England Lawn Tennis Club
2012KöpenhamnKungl. Lawn Tennis Klubben
2013LondonAll England Lawn Tennis Club
2014StockholmHellerup Idræts Klub
2015KöpenhamnAll England Lawn Tennis Club
2016LondonKungl. Lawn Tennis Klubben
2017StockholmAll England Lawn Tennis Club
2018KöpenhamnHellerup Idræts Klub
2019London
2020Stockholm