SO Garderoben 2022

KLTK arrangerar två internationella tävlingar, vilka båda har som huvudsakligt syfte att stärka vår juniorverksamhet.

Vi är tillsammans med Salk och Stockholms Tennisförbund stolta ägare av Stockholm Open. Utöver att fungera som en fantastisk inspirationskälla för juniorer har evenemanget historiskt gett en viss ekonomisk avkastning som har gått till juniorverksamheten.

Att utveckla Kungens Kanna & Drottningens Pris till en av Europas mest prestigefyllda juniortävlingar för 14-åringar har samma syfte som Stockholm Open. Vi vill inspirera nästa generation och visa våra bästa spelare att klivet till den yppersta eliten inte är lika långt som det kan verka när man möts långt hemifrån.

Tack för att du ställer upp och arbetar ideellt under Stockholm Open.

Önskar ni byta pass?

Det går bra att byta ert garderobspass, kontakta i så fall någon på det pass ni önskar byta till. När bytet är gjort meddela detta till kansli@kltk.se. Informationen är viktig eftersom att vi löpande måste uppdatera listorna.

GARDEROBSSCHEMA 2022