Föreläsning för KLTK:s juniorer VT2020

Anmäl dig till föreläsningen den 19 februari i anmälningsformuläret nedan.