Byte av medlemskategori

På denna sida anmäler du byte av medlemskategori. Från medlem med Vilande spelrätt till medlem med Aktiv spelrätt, från medlem med Vilande spelrätt till Seniorspelrätt samt från Aktiv spelrätt/Seniorspelrätt till Vilande spelrätt.

Ansökan om att gå till Vilande spelrätt ska vara gjord senast den 31 december för övergång från den 1 januari och senast den 30 juni för övergång den 1 juli. Till medlemskap med Vilande spelrätt finns inget kösystem utan alla som söker beredes plats. För övergång till Vilande spelrätt krävs ingen registreringsavgift.

Ansökan om att gå till Aktiv spelrätt alternativt Seniorspelrätt ska vara gjord senast den 15 november för övergång den 1 januari och senast den 15 maj för övergång den 1 juli. Anledningen till att KLTK måste ha anmälan sex veckor före övergångsdatum är för att säkerställa att det finns utrymme för fler medlemmar med spelrätt. Till medlem med Aktiv spelrätt och medlem med Seniorspelrätt kan väntelista förekomma. Plats på väntelistan bestäms av medlems ansökningsdatum.

Anmälan är bindande och registreringsavgiften för ansökan till Aktiv spelrätt alternativt Seniorspelrätt dras av mot kommande spelavgift. Registreringsavgiften är ej återbetalningsbar, förutom i de fall en övergång inte är möjlig på grund av hög beläggning på klubbens banor. I dessa fall kan ansökan antingen flyttas till nästkommande period eller återkallas varvid registreringsavgiften återbetalas.

Vill du ha mer information om våra medlemskategorier/spelrätter KLICKA HÄR.

Registreringsavgift: 1.000 kronor (endast för övergång till Aktiv spelrätt och Seniorspelrätt).

För att anmäla byte av spelrätt, klicka nedan på önskad kategori och aktiveringsdatum.

ANSÖKAN OM VILANDE SPELRÄTT 1 JULI 2024 (senast 30 juni 2024)
ANSÖKAN OM GYM+ 1 JULI 2024 (senast 30 juni 2024)

ANSÖKAN OM AKTIV SPELRÄTT 1 JANUARI 2025 (senast 15 november 2024)
ANSÖKAN OM SENIORSPELRÄTT 1 JANUARI 2025 (senast 15 november 2024)
ANSÖKAN OM VILANDE SPELRÄTT 1 JANUARI 2025 (senast 31 december 2024)
ANSÖKAN OM GYM+ 1 JANUARI 2025 (senast 31 december 2024)

ANSÖKAN OM AKTIV SPELRÄTT 1 JULI 2025 (senast 15 maj 2025)
ANSÖKAN OM SENIORSPELRÄTT 1 JULI 2025 (senast 15 maj 2025)
ANSÖKAN OM VILANDE SPELRÄTT 1 JULI 2025 (senast 30 juni 2025)
ANSÖKAN OM GYM+ 1 JULI 2025 (senast 30 juni 2025)

ANSÖKAN OM AKTIV SPELRÄTT 1 JANUARI 2026 (senast 15 november 2025)
ANSÖKAN OM SENIORSPELRÄTT 1 JANUARI 2026 (senast 15 november 2025
ANSÖKAN OM VILANDE SPELRÄTT 1 JANUARI 2026 (senast 31 december 2025)
ANSÖKAN OM GYM+ 1 JANUARI 2026 (senast 31 december 2025)

KANSLI@KLTK.SE.