Bli juniormedlem

Vi välkomnar årligen ett antal nya juniorer till den organiserade verksamheten i KLTK Junior- och Tävlingsförening. Är du intresserad av en av dessa platser så kom till oss för provspel.

Varje vår arrangeras ett provspel för den yngsta åldersgruppen i verksamheten. Inför spelåret 2024/25 välkomnas barn födda 2016 och provspelet kommer att arrangeras i Kungl. Tennishallen den 19 maj. Anmälan och mer information om provspelet hittar du HÄR.

För att både våra tränare och medverkande juniorer ska få ut maximalt av provspelet så kan inte målsman eller annan medföljande vara närvarande under själva aktiviteten som tar cirka en timme.

Barn födda 2015 – 2009

För barn födda 2015 – 2009 gäller följande:

Här kan lediga platser uppstå om och när någon befintlig elev lämnar klubben. Dessa lediga platser fylls upp med en motsvarande elev. Med motsvarande menas en elev i samma ålder, på motsvarande spelnivå av samma kön.

Vanligtvis får vi kännedom om dessa lediga platser efter sommarlovet. Vi anslår då vilka lediga platser som är aktuella att tillsätta utifrån:

1. Ålder
2. Kön
3. Spelnivå

För att fylla dessa platser hålls ett extra provspel i  början av höstterminen varje år. Höstens provspel är planerat till den 13 september. Mer info om provspelet finns HÄR.

Ambitiösa tävlingsjuniorer

Är du en ambitiös tävlingsjunior och tillhör en av Stockholms bästa spelare i din ålderskategori med intresse av vår klubb? Vänligen kontakta MAGNUS.ENNERBERG@KLTK.SE. Magnus har ingen möjlighet att besvara övriga frågor gällande provspel eller hur verksamheten är organiserad. För dessa frågor hänvisar vi till vår hemsida.