Anmälan till informationsmöte tisdag 31 januari 2023 kl. 18.00 (begränsat med platser)