Workshop med KLTK Gymmet

I veckan som gått höll teamet från InMo, som driver KLTK Gymmet, en uppskattad workshop/temakväll för sina branschkollegor. Föreläsare var de tre välmeriterade naprapaterna Johan Forsbring, Martin Asker och Kristian Berg.

Kvällen delades upp i tre olika huvudteman. Kristian inledde workshopen med att berätta om hur anatomiska variationer i hamstringsmuskulaturen ger olika risknivåer för sträckningar och bristningar. Martin, som har disputerat i skulderproblematik talade om hur man ska diagnostisera skador, men framförallt hur man ska förebygga skador i axel och arm.

Kvällen avslutades med KLTK:s egen Johan Forsbring, som redogjorde varför och hur man bygger upp en välplanerad och korrekt rehabiliteringsträning, så att man på ett säkert sätt kan återgå till full träning.