Valnämnden informerar

Vill du göra en ideell insats för din klubb? Vill du framföra förslag angående styrelse eller kommittéer?

I likhet med de flesta idrottsklubbar i Sverige bedrivs mycket av arbetet inom KLTK av ideella krafter. Ingen i styrelsen eller i våra kommittéer har lön eller förmåner. Drivkraften är engagemang och glädje att få göra nytta i klubben. Dessa viktiga insatser är en förutsättning för att klubben ska fungera utan kraftigt höjda avgifter.

Har du idéer eller förslag angående styrelse, kommittéer eller verksamhet? Vill du göra en ideell insats för din klubb? Kontakta då någon i styrelsen eller valnämndens kontaktperson INGELA BALTSCHEFFSKY.

Stockholm, januari 2022
Ingela Baltscheffsky, Tomas Nicolin och Stefan Dahlbo