Valnämnden informerar

Vill Du göra en ideell insats för Din klubb? Vill Du framföra förslag angående styrelse eller kommittéer?

I likhet med de flesta idrottsklubbar i Sverige bedrivs mycket av arbetet inom KLTK av ideella krafter. Ingen i styrelsen eller i våra kommittéer har lön eller förmåner. Drivkraften är engagemang och glädje att få göra nytta i klubben. Utan dessa viktiga insatser skulle verksamheten inte fungera utan kraftigt höjda avgifter.

Har Du idéer eller förslag angående styrelse, kommittéer eller verksamhet? Vill Du göra en ideell insats för Din klubb? Kontakta då gärna någon i styrelsen eller någon av undertecknade, som utgör KLTK:s valnämnd inför årsmötet 2019.

Lasse Ölander
0705-455 084
LASSE.OLANDER@ME.COM

Ingela Baltscheffsky
0708-650 947
INGELA@BROADLEISURE.SE

Lars-Johan Blom
0709-255 847
LARS-JOHAN.BLOM@BYGG.ORG