Träning tillåts för alla

Från och med den 14 december gäller nya nationella föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen. Dessa gäller tills vidare i hela landet och ersätter därmed de lokala allmänna råden i samtliga län. Nedan finns de råd som berör idrotten.

Träning tillåts för alla fr.o.m. 14 december. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning, och verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

 • Träningsverksamhet för barn födda 2005 och senare kan genomföras.
 • Träningsverksamhet för utövare födda 2004 kan genomföras under smittsäkra former genom att deltagarna:
  – Håller avstånd till varandra
  – Inte delar utrustning
  – När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus
  – Undviker gemensamma omklädningsrum
  – Reser till och från aktiviteten individuellt
  – Utför aktiviteten i mindre grupper
 • Föreningar bör när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus och minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
 • Enstaka matcher/tävlingar för utövare födda 2005 och senare kan genomföras.
 • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar för utövare födda 2004 och tidigare.
 • Yrkesmässigt utövande undantas ovan råden, det vill säga att träning och tävling kan fortsätta.
 • Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt samt undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.