Svensk tennis växer

Svensk tennis växer trots pandemin. 2020 ökade medlemsantalet i klubbarna med drygt fem procent, vilket innebär den högsta totalsiffran på 25 år.

Idrottsrörelsen har generellt sett svårt att behålla sina medlemmar. Så är inte fallet inom tennissporten.

När tennisåret 2020 har summerats finns 116.483 medlemmar registrerade i landets drygt 400 klubbar. En ökning med 5.280 personer jämfört med föregående år.

Sedan 2008 har medlemsantalet ökat varje år med ett enda undantag (2017).

– Det är väldigt glädjande att svensk tennis fortsätter att visa positiva siffror, i år i samtliga av våra sju regioner, säger Christer Sjöö, Förbundets generalsekreterare.

– Jag vet hur mycket pandemin påverkar våra föreningar och är djupt imponerad över hur de hanterat situationen. Många klubbar vittnar om ”all time high” för sina verksamheter och en stor efterfrågan. I somras ökade tävlingsdeltagandet med drygt tio procent jämfört med föregående år, det är högt tryck på strötidsbokning och ökad aktivitet i klubbarna.

Samtidigt finns såväl ytterligare förbättringspotential som utmaningar.

– Vi har nått vår högsta medlemssiffra på 25 år, men vi vet också att betydligt fler spelar tennis utan att vara medlem i en klubb och vi behöver jobba mer aktivt för att nå dem. En fortsatt positiv utveckling av medlemsantalet och att vi erbjuder vår fantastiska idrott till nya målgrupper kommer att vara viktiga delar i vår gemensamma färdriktning Game Change 2030, avslutar Sjöö.