Snusförbud på Kungliga!?

Vi har problem med snusande medlemmar på KLTK. Hjälp oss att få ordning på detta.

Det ligger snus på tennisbanorna, det sitter snus fastkletat på hallens väggar, i duschen, i tvålkopparna, på gångytorna i parken, ja på många helt obegripliga ställen.

Kungl. Tennishallen har mycket gott om papperskorgar där det begagnade snuset borde hamna. Om du är snusare och tycker det är glest med skräpkorgar, ring Mats Låftman på kansliet så kan vi säkert ordna fram några fler stationer.

Det bästa vore om alla snusare tog hand om sitt snus på ett acceptabelt sätt så vi slipper införa snusförbud.