Skärpta råd i Stockholm

Folkhälsomyndigheten har kommit med beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län. Svenska Tennisförbundet har därefter anpassat sina råd och direktiv.

Mot bakgrund av ovanstående har KLTK:s styrelse och styrelsen i KLTK Junior- och Tävlingsförening fattat följande beslut;

• Träning för barn födda 2004 och äldre ställs in tillsvidare.
• Träning för barn födda 2005 och yngre fortsätter tillsvidare.
• Senior-KM ställs in.
• Seriematcher utöver Elitserien och Division 1 ställs in tillsvidare.
• Gruppträningar och drills för seniorer ställs in tillsvidare.
• Kurser och utbildningar utanför tennisbanan ställs in tillsvidare.
• Sociala aktiviteter för klubbens medlemmar ställs in tillsvidare.

SVENSKA TENNISFÖRBUNDET
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN