Rökning förbjuden från 1 juli

Från 1 juli träder en ny lag i kraft som förbjuder rökning på ett antal publika mötesplatser, däribland idrottsanläggningar.

Mot denna bakgrund är det nu således rökförbud både inomhus och utomhus hos oss.