Pandemin stoppar intro för medlemskap

På grund av rådande pandemi kommer vi inte att genomföra fler introduktioner för medlemskap i KLTK detta år.

Dels är flertalet av klubbens faciliteter som vi vill visa stängda, och dels vill vi inte bidra till möten mellan människor som normalt sett inte ses, kommenterar Mats Låftman som arbetar på klubbens kansli.

Detta tillfälliga stopp påverkar dock inte hur snart hugade tennisentusiaster kan erbjudas ett medlemskap med spelrätt i KLTK. Den tiden påverkas bara av i vilken takt befintliga medlemmar väljer att lämna klubben och hur beläggningen på våra tennisbanor gestaltar sig.

När introduktionerna återupptas kommer detta att meddelas på WWW.KLTK.SE.