Pandemilagen påverkar KLTK

Den nya pandemilagen påverkar KLTK och Kungl. Tennishallen. Sportanläggningar är skyldiga att begränsa antalet personer som vistas samtidigt i anläggningen.

KLTK är ålagda att ta fram ett maxantal för antalet personer som får vistas i anläggningen inomhus samtidigt. Antalet beräknas utifrån den yta som besökande personer disponerar för att röra sig till och från träningen.

Klubbens ledning har identifierat en yta om 1300 kvm som används för förflyttning till och från utövandet. Med de regler som vi har att följa betyder detta att 130 personer kan vistas i vår del av huset. Externa hyresgäster med egna entréer berörs ej, utan har eget motsvarande ansvar för sina respektive lokaler.

Nu är det upp till KLTK:s medlemmar och juniorernas målsmän att tillse att vi klarar denna gräns. Gör vi inte det så blir följden att ytterligare begränsningar måste införas. De tider när vi har full beläggning på tennis- och squashbanor samt gymmet så kommer vi att ligga nära det maximala tillåtna antalet. Om medlemmar och gäster dröjer sig kvar och/eller målsman stannar för att titta på sitt barn så kommer gränsen att överskridas.

Mot ovanstående bakgrund och med hänsyn till det fortsatt allvarliga smittläget i vår region har KLTK:s styrelse fattat följande beslut:

  • Max 130 personer får vistas i Kungl. Tennishallen samtidigt.
  • Samtliga utövare uppmanas att komma till hallen i anslutning till aktivitetens början och lämna arenan så snart som möjligt efter genomfört pass.
  • Samtliga utövare uppmanas att INTE ta med anhöriga eller vänner till hallen. Målsman som skjutsar barn måste lämna och hämta på parkeringen.
  • Beslut om terminsstart för juniorverksamheten kan ännu inte fastställas.
  • Begränsning till endast singelspel med undantag* för centercourten och bana 1.
  • Omklädningsrummen är stängda.
  • Restaurangen är stängd.
  • Maximalt 7 besökare samtidigt i butiken (dessa ingår i det totala maxantalet om 130).
  • Maximalt 15 besökare samtidigt i gymmet (dessa ingår i det totala maxantalet om 130).
  • Privatträning får fortsätta men med maximalt två elever på banan.

* = För dubbelspel på centercourten och bana 1; boka som vanligt för en singel och registrera sedan ytterligare två spelare i samband med incheckningen i receptionen på plats i hallen.