Fortsatta restriktioner

Den 23 december införde regeringen nya smittskyddsåtgärder. Dessa har nu förlängts ytterligare en tid. Anledningen är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och den stora belastningen på sjukvården.

För KLTK:s och Kungl. Tennishallens del innebär det följande:

  • Folkhälsomyndigheten avråder KLTK:s medlemmar från att delta i tävlingar eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas.
  • Max 130 personer får vistas i Kungl. Tennishallen samtidigt.
  • Samtliga utövare uppmanas att komma till hallen i anslutning till aktivitetens början och lämna hallen så snart som möjligt efter genomfört pass.
  • Restaurangen är öppen men med glesare möblering.
  • Nya klubbrummet är stängt.
  • Maximalt 20 besökare samtidigt i gymmet.
  • Inga träningsaktiviteter genomförs i klubbens regi för seniorer.
  • De junioraktiviteter som genomförs arrangeras på ett ansvarsfullt sätt.