För medlemmarna kommer tennisen först

Vi har fått frågor från klubbkamrater som inte hade möjlighet att närvara på klubbens extra medlemsmöte, måndagen den 19 november, om bakgrunden till mötet.

Styrelsens förslag som behandlades vid KLTK:s extra medlemsmöte i måndags och som godkändes av en överväldigande majoritet har endast två syften:

  1. Skydda klubbens ändamål. Ska vi byta ut vårt ändamål – tennis – som vi haft sedan klubbens tillblivelse 1896 så vill styrelse och medlemmar att en majoritet av föreningens medlemmar ska stå bakom ett sådant beslut.
  2. Skydda hur vi nyttjar den helägda fastigheten. Ska vi byta användningsområde för vår fastighet från tennisspel till annan verksamhet vill styrelse och medlemmar att en majoritet av medlemmarna ska stå bakom detta.

Bakgrunden är att idrottsrörelsen har allt svårare att locka medlemmar till sina årsmöten. För 50 år sedan medverkade mer än hälften av klubbens medlemmar på de årliga stämmorna. Nu senast i maj 2018 var motsvarande siffra endast drygt 3 %. KLTK är inget undantag utan detta är ett generellt problem för den svenska idrotten. Med få närvarande medlemmar kan en liten minoritet ta kontroll över klubbens tillgångar i strid mot majoritetens vilja.

Man kan sammanfatta detta ovan med att vid nuvarande situation kan ett fåtal medlemmar enkelt skapa en majoritetsposition på årsmöten och därigenom ändra klubbens ändamål och/eller användningsområdet för den helägda fastigheten. Med det nya stadgeförslaget kan detta endast ske om en majoritet av samtliga medlemmar står bakom beslutet.

Det förekommer medieuppgifter som felaktigt hävdar att det beslut som medlemmarna fattade i måndags syftar till att medlemmarna INTE längre skulle kontrollera den helägda fastigheten. Sanningen är den motsatta. Med nya stadgar är det betydligt svårare för utomstående att ta kontroll över klubbens tillgångar.

Vi har slutligen också fått frågor om att de stadgar som KLTK:s medlemmar önskar för framtiden har bäring på den debatt som förekommit inom idrottsrörelsen gällande 51 % ägande av aktiebolag. KLTK har varit 100 % ägare till fastigheten Kungl. Tennishallen och Kungl. Tennishallen AB sedan 1943. Detta förhållande kommer inte att förändras i och med den föreslagna stadgeförändringen.