Medlemmarna framtidssäkrar KLTK

Klubbens årsmöte i slutet av maj fyllde nästan hela PQ-salen i Kungl. Tennishallen när styrelsens förslag till nya stadgar skulle behandlas.

Vid ett extra medlemsmöte i november 2018 fick styrelsen i uppdrag av en överväldigande majoritet att till vårens årsmöte ta fram nya stadgar och en ny organisationsstruktur till syfte att säkerställa att KLTK även i framtiden förblir en tennisklubb och att Kungl. Tennishallen kan användas för tennisspel i samma omfattning som idag.

Uppdraget presenterades nu vid det välbesökta årsmötet där samtliga närvarande medlemmar ställde sig bakom förslaget.

Årsmötet beslöt att:

  1. Göra vissa ändringar i klubbens stadgar så att hälften av samtliga medlemmar måste stå bakom ett beslut att ändra klubbens ändamål. Det räcker således inte med en majoritet av närvarande medlemmar på ett möte.
  2. Uppdra åt styrelsen att ingå ett licens- och samarbetsavtal med en nystartad förening som ska bedriva junior- och tävlingsverksamhet i Kungl. Tennishallen.
  3. Klubben ska utträda ur Svenska Tennisförbundet villkorat av att de justerade stadgarna även antas vid årsmötet våren 2020.

Anna Nordlander och Björn Björnsson hade avböjt omval till ledamöter i styrelsen. Katrin Dahlström och Pontus Ekman valdes att ersätta Anna och Björn. Slutligen omvaldes Marcus Wallenberg som ordförande.

– Roligt att så många kom idag trots att vi hade konkurrens av både EU-val och Mors Dag, kommenterade Henrik Bergman som har varit sammankallande i styrelsens arbetsgrupp för de nya stadgarna.

Efter avslutade mötesförhandlingar samlades alla i Kronprinsens salong för förfriskningar med tilltugg.