Max åtta deltagare på KLTK

Svenska Tennisförbundet har uppdaterat sina råd och riktlinjer mot bakgrund av att det nu införts förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer.

Tennisförbundet meddelar att träning för barn födda 2005 och yngre kan fortsätta företrädesvis i grupper om mindre än åtta personer. Sveriges regering har framfört att ”max åtta deltagare ska vara normerande för hela samhället”.

Mot ovanstående bakgrund ställs all träning i Kungl. Tennshallen, som omfattar större grupper än 8 personer, in tillsvidare.

• Träning för barn födda 2004 och äldre ställs in tillsvidare.
• Träning för barn födda 2005 och yngre fortsätter tillsvidare i de grupper som är 8 deltagare eller färre.
• Seriematcher utöver Elitserien ställs in tillsvidare.
• Gruppträningar och drills för seniorer ställs in tillsvidare.
• Kurser och utbildningar utanför tennisbanan ställs in tillsvidare.
• Sociala aktiviteter för klubbens medlemmar ställs in tillsvidare.