Lättnader i restriktionerna

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har aviserat vissa lättnader eftersom smittspridningen antas vara på återtåg. Dock har inte det förordnande som påverkar oss mest ännu hävts.

Kungl. Tennishallen får maximalt ta emot 130 personer vid ett och samma tillfälle. Detta förordnande, eller lag om man så vill, är det som till största del påverkar de inskränkningar som fortfarande råder på klubben.

Följande gäller från den 1 juni 2021.

 • Max 130 personer får vistas i Kungl. Tennishallen samtidigt.
 • Samtliga utövare uppmanas att komma till hallen i anslutning till aktivitetens början och lämna arenan så snart som möjligt efter genomfört pass.
 • Samtliga utövare uppmanas att INTE ta med anhöriga eller vänner till hallen. Målsman som skjutsar barn måste lämna och hämta utomhus.
 • Dubbel kan nu spelas på samtliga banor.
 • Omklädningsrummen är stängda.
 • Restaurangen är stängd.
 • Maximalt 7 besökare samtidigt i butiken (dessa ingår i det totala maxantalet om 130).
 • Maximalt 15 besökare samtidigt i gymmet (dessa ingår i det totala maxantalet om 130).
 • Privatträning får nu genomföras med fyra elever på banan.
 • Utomhusserien för seniorer har startat.
 • Juniorläger kommer att genomföras efter skolavslutningen.

Inför nästa datum, i mitten av juli, där det förväntas nya lättnader, återkommer vi med mer information.